Награда Божа Илић

Награда за сликарство Божа Илић устаљена је 1995.године и трајала је до 2006. Награда није додељена 2001.године из објективних разлога.

Досадашњи лауреати награде су:

 • 1995. – Градимир Петровић, професор
 • 1996. – Велизар Крстић, (1947) професор
 • 1997. – Никола Гвозденовић, професор
 • 1998. – Слободанка Ракић Шефер
 • 1999. – Милош Гвозденовић
 • 2000. – Цветко Лаиновић
 • 2002. – Радослав Лале Миленковић
 • 2003. – Радољуб Спасојевић
 • 2004. – Мирољуб Анђелковић, професор
 • 2005. -Љубица Сокић
 • 2006. – Петар Ђорђевић

 

Велизар Крстић, Пад великог диктатора, 130х140 цм
Цветко Лаиновић, Бијели анђео, 62x92
Градимир Петровић
Слободанка Ракић - Шефер, Снивала сам те, 98x60