Конкурс за излагање уметничких дела у галерији “Божа Илић” у 2023. години