Image

Монографија

Обележавање 100 година од Топличког устанка и 100 гоидна од ослобођења Прокупља у Првом светском рату.
Текст: Дарко Жарић
Лектура: Драган Огњановић

ЦЕНА: 500 динара

Монографија - Обележавање 100 година од Топличког устанка и 100 гоидна од ослобођења Прокупља у Првом светском рату

Издавачи: Народни музеј Топлице и Историјски архив ,,Топлице''

Текст: Дарко Жарић

Лектура: Драган Огњановић

Технички уредник и дизајн: Милош Стојановић

Фотографије: Дејан Томовић, Драги Стојковић, Срђан Дробњаковић, Саша Стојчевић-Фото Сале

Тираж: 300 примерака

Штампа : Штампарија Екстра Бис, Ниш

ЦЕНА: 500 динара

Народни Музеј Топлице

Народни музеј Топлице oснован је 1946. год. у старом здању и адаптираном простору зграде на Хисару (задужбина бившег министра здравља лекара Алексе Савића).
Музеј је 1962. године пресељен у зграду бивше поште у улици Ратка Павловића. Зграда је и данас споменик културе под заштитом државе.

Kонтакт

Народни музеј Топлице

Ратка Павловића 31
18400 Прокупље,
Телефон: 027/321-694
Факс: 027/322-151
Е-пошта: muzejtoplice@gmail.com

Search

Pretraga