Народни Музеј Топлице

На основу члана 35. и 36. Закона о култури ( „ Сл. Гласник РС“, број 72/2009, 75/14, 13/16 и 30/16), и члана 30-32.
Статута Народног музеја Топлице  Прокупље бр. 414 од 15. 10. 2020.
Управни одбор  Народног музеја Топлице на седници одржаној 07. 07. 2021. год. донео је Одлуку број 266  којом расписује:
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ  ПРОКУПЉЕ
 
 • За директора Народног музеја Топлице у Прокупљу може се именовати лице које поред општих услова утврђених законом треба да испуњава и следеће посебне услове:
 • високо образовање
 • да има најмање пет (5) година радног искуства у култури,
 • да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и  да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање функције директора,
 • држављанство Републике Србије,
 • општа здравствена способност.
Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи:
 1. предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири (4) године
 1. оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми
 2. оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству у струци
 3. биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду
 4. уверење надлежног органа (не старије од шест месеци) да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница, као и  да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности
 5. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и
 6. доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал).
      Приликом избора кандидата за директора Музеја Управни одбор  Музеја ће ценити и следеће услове:
1) да кандидат познаје пословање  музејских установа
2) да поседује организаторске способности

Директор Музеја се именује на период од 4 (четири) године.
Рок за пријављивање кандидата на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка Јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор Музеја  одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњењу услова конкурса се достављају Управном одбору  Народног музеја Топлице у Прокупљу на адресу или лично од 7,00 до 15,00 сати, сваког радног дана.
 Народни музеј Топлице Прокупље, Рaткa Павловића бр. 31 Прокупље                    
 За Управни одбор – пријава на конкурс за именовање директора       
Контакт тел. 027/322 -151; 027/321-694;                                                                         
Арехеолошка збирка

Арехеолошка збирка

Археолошка збирка Народног музеја Топлице броји око 2000 предмета. У поставци Археолошка налазишта Топлице изложен је 451 предмет и фотографије које илуструју археолошку мапу општине Прокупље.
Етнолошка збирка

Етнолошка збирка

Збирка броји око 700 предмета, груписаних у тематске целине: ношња, накит, текстил, метално и дрвено покућство и грнчарија. Посебну целину чини збирка ,,Старо Прокупље``, која је делом изложена у сталној поставци ,,Градска соба``.
Историјска збирка

Историјска збирка

Прати развој Прокупља и Топлице од средњег века до данас. Одељење чува грађу почев од турског периода: тапије, фотографије, документа, новац, оружје и друго. Збирке садрже око 2000 предмета.
Збирка Историје уметности

Збирка Историје уметности

Најстарији досад откривени траг сликарства у Прокупљу налази се у живопису цркве Светог Прокопија у Прокупљу. Петобродна базилика за коју се претпоставља да потиче из X века.

СПОМЕН ЈУНАЦИМА "ГВОЗДЕНОГ ПУКА"

ДРУГИ ПЕШАДИЈСКИ ПУК КЊАЗ МИХАИЛО „ГВОЗДЕНИ ПУК“

       У току ослободилачких ратова 1912-1918. године, Србија је мобилисала око 100 пукова. Све ратне јединице су се храбро бориле, међутим, само је један пук због своје легендарне храбрости добио почасни назив „Гвоздени пук“. Био је то 2. пешадијски пук 1. позива „Књаз Михаило“. Пук је сачињавало људство од 21. до 31. године живота, и учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918. године.
За испољену храбросту ратовима од 1912. До 1918.године 294 официра, подофицира и редова овог пука одликовано је највишим српским ратним одликовањем Орденом  Карађорђеве звезде са мачевима а 39 најхрабријих бораца су  два пута  одликовани овим одликовањем. И друга ратна одликовања, домаћа и страна китила су груди јунака „Гвозденог пука“, бораца за ослобођење Србије  из Топлице, Јабланице и Заплања.

 

Архива догађаја

Погледај читаву архиву догађаја >>>

Изложба слика Иван Накић

2013-01-10
Изложба слика Иван Накић

Отворена је изложба слика Ивана Накића под називом Живот је сликарство сликарство је живот у Народном музеју Топлице.

Минијатуре

2013-02-19
Минијатуре

Галерија ,,Божа Илић'' Отворена је изложба минијатура.

Топлички витезови

2013-05-31
Топлички витезови

Топлички витезови 11. књига у едицији ,,Баштина'' у издању Народног музеја Топлице После вишедеценијског научно-истраживачког и мукотрпног рада на прикупљању грађе о Другом пешадијском пуку "Књаз Михаило", легендарном Гвозденом пуку,...

Изложба ,,Прокупље за сећање"

2013-10-11
Изложба ,,Прокупље за сећање"

Поводом дана Народног музеја Топлице биће организована изложба ,,Прокупље за сећање". Отварање изложбе је заказано 11.10.2013. год. са почетком у 14 сати у Народном музеју Топлице.

Изложба слика Боже Илића ,,Сећање"

2013-12-10
Изложба слика Боже Илића ,,Сећање"

Поводом двадесет година од смрти истакнутог Српског уметника Боже Илића отворена је изложба слика у истоименој галерији.

Изложба ,,Прокупље за сећање" у Нишу

2014-02-10
Изложба ,,Прокупље за сећање" у Нишу

Завичајно удружење Tопличана у Нишу у сарадњи са Народним музејом Топлице и 3. бригадом копнене Bојске представља изложбу ,,Прокупље за сећање''. Отварање изложбе је заказано за 10. фебруар 2014. године...

Изложба ,,Топлички гвоздени пук" у Београду

2014-04-22
Изложба ,,Топлички гвоздени пук" у Београду

Oтварање изложбе „ТОПЛИЧКИ ГВОЗДЕНИ ПУК“. У Малој галерији Дома Војске Србије 22. априла 2014. године у 17 часова, биће свечано отворена изложба „Топлички гвоздени пук Књаз Михаило.

Чувари баштине

2014-05-15
Чувари баштине

Поводом дана св.Прокопија и обележавања градске славе, у галерији ,,Божа Илић" 21.07.2014 године у 13 сати отвара се изложба скулптура ,,Чувари баштине".

Достојанствене сенке

2014-07-14
Достојанствене сенке

Поводом дана св.Прокопија и обележавања градске славе, у Народном музеју Топлице је отворена изложба о 95 година позоришног живота у Прокупљу. Изложбу је отворио председник Општине, господин Мирољуб Пауновић.

Топлички збег

2014-08-08
Топлички збег

Промоција књиге Топлички збег аутора Звездана Ћурчућа.

Старо и нестало воће Србије

2014-12-11
Старо и нестало воће Србије

Гостујућа изложба Природњачког музеја Подручје Србије је одувек било богато воћним врстама и многобројним сортама воћа. Ретке су земље у свету, као наша, са тако погодном климом, географским условима и...

УЛУС

2015-01-21
УЛУС

Изложба Удружења ликовних уметника Србије. Галерија ,,Божа Илић'' од 21. јануара до 20. фебруара.

Хладно и тетивно оружје у средњевековној Србији

2015-01-28
Хладно и тетивно оружје у средњевековној Србији

Предавање на тему Хладно и тетивно оружје у средњевековној Србији. Предавачи и теме: Слободан Маринић - Мачеви у средњевековној Србији Зоран Павловић - Лукови рожанци у војсци Немањића Народни музеј...

Музеји Србије, десет дана од 10 до 10

2015-04-09
Музеји Србије, десет дана од 10 до 10

Манифестација „Музеји Србије, десет дана од 10 до 10” у Народном музеју Топлице. Национални музеји Србије организују нову манифестацију Музеји Србије, десет дана од 10 до 10. Манифестација ће трајати...

Народни Музеј Топлице

Народни музеј Топлице oснован је 1946. год. у старом здању и адаптираном простору зграде на Хисару (задужбина бившег министра здравља лекара Алексе Савића).
Музеј је 1962. године пресељен у зграду бивше поште у улици Ратка Павловића. Зграда је и данас споменик културе под заштитом државе.

Kонтакт

Народни музеј Топлице

Ратка Павловића 31
18400 Прокупље,
Телефон: 027/321-694
Факс: 027/322-151
Е-пошта: muzejtoplice@gmail.com
©{2018} Народни Музеј Топлице. Сва права задржана. Дизајн Војкан Окичић

Search

Pretraga