НАРОДНИ МУЗЕЈ ТОПЛИЦЕ

Историјат

Народни музеј Топлице oснован је 1946. године одлуком Градског НОО. Музеј почиње са радом у адаптираном простору зграде на Хисару (задужбина бившег министра здравља лекара Алексе Савића).

Прва поставка била је историјска – НОБ а садржавала је оружје, фотографије и документа из НОБ-а. Музеј је 1962. године пресељен у зграду бивше поште у улици Ратка Павловића. Зграду поште пројектовао је 1912. године архитекта Бранко Таназевић. Зграда је данас споменик културе под заштитом државе.

Археолошка збирка

Археолошка збирка Народног музеја Топлице броји око 2000 предмета. У поставци Археолошка налазишта Топлице изложен је 451 предмет и фотографије које илуструју археолошку мапу општине Прокупље. Према досадашњим сазнањима, Топлица је насељена у неолиту. Трагова старијег неолита има на падинама Јастрепца, најзначајније налазиште младјег неолита је Плочник који се годинама истражује и одакле потиче велики број предмета: посуда од печене земље, алата од камена и кости, статуета од печене земље. Оно што Плочник издваја од осталих налазишта тога времена ( 5.500-4800.год.пне) јесте педесетак пронађених бакарних предмета и индиција да је ту прерађивана руда бакра.

Етнолошка збирка

Етнолошко одељење оформљено је 1986.године са задатком да систематски обрађује етнолошку грађу и да је путем тематских изложби презентује јавности. Збирка броји око 700 предмета, груписаних у тематске целине: ношња, накит, текстил, метално и дрвено покућство и грнчарија. Посебну целину чини збирка ,,Старо Прокупље“, која је делом изложена у сталној поставци ,,Градска соба”.

Археологија

Поставка “Археолошка налазишта општине Прокупље” представља обновљену и допуњену поставку која се мења у складу с новим открићима. Приказано је археолошко наслеђе општине Прокупље од неолита до средњег века. Карте, фотографије и тродимензионални предмети упознају посетиоце с богатом прошлошћу, сведоче о свакодневном животу становника који су користили различите предмете а који су до данас сачувани. У поставци је више од 500 предмета: посуде од печене земље, фигурине, оруђе од камена, бакра, бронзе, гвожђа, затим накит, новац…